Protectia datelor

S.C. BORSA PRAXIS S.R.L.

operator de date cu caracter personal nr. 26139 (servicii medicale)

operator de date cu caracter personal nr. 26160 (supraveghere video)

Nota de informare privind protectia datelor personale

  1. nume, prenume, seria si numarul actului de identitate, sexul, data si locul nasterii, semnatura, telefon, adresa, e-mail, profesia, codul numeric personal, obisnuinte/preferinte/comportament, formare profesionala/ diplome, numarul dosarului de pensie si datele privind starea de sanatate prin mijloace manuale, in fisa pacientului completata si semnata personal de fiecare pacient.
  2. imagini video, prin mijloace automatizate de supraveghere video, pentru a asigura monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor private ale S.C. BORSA PRAXIS S.R.L., conform prevederilor Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele personale sus-mentionate, acestea fiind necesare pentru a asigura securitatea spatiilor si a bunurilor cabinetului cat si indeplinirea actului medical, iar refuzul dvs. determina interzicerea accesului in incinta punctelor de lucru S.C. BORSA PRAXIS S.R.L.. Informatiile inregistrate sunt utilizate de catre operator, in scopurile precizate anterior, si nu sunt destinate dezvaluirii.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, adresata S.C. BORSA PRAXIS S.R.L.. Modelele de cereri se vor gasi la sediul S.C. BORSA PRAXIS S.R.L..De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Datele dumneavoastra nu pot fi transferate in strainatate.

Model pictograma, afisata in spatiile destinate supravegherii video:

Pictograma - Zona supravegheata video